Per entrar, només cal que escriguis el teu codi en la casella.

Si encara no tens el codi d’accés,
sol•licita’l aquí.
Introdueix el codi
Aquesta aplicació requereix tenir instal·lada la versió 8 o superior d'Adobe Flash Player. Podeu instal·lar-la fent clic aquí.
Nom
Cognoms
Email
Repetir Email
Assumpte
Comentaris
He llegit i accepto la política de privacitat de la web
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D'acord amb la normativa vigent de seguretat de dades personals, les dades facilitades voluntàriament pels usuaris del lloc web Hermes Editora General, S. A. que accedeixin als seus serveis passaran a formar part dels fitxers automatitzats, amb la finalitat d'informar els usuaris de qualsevol modificació que es faci en el servei i comunicar-los les ofertes que els puguin interessar, llevat d'indicació expressa en sentit contrari.

Les dades personals no es comunicaran ni se cediran a tercers en cap cas, si no és amb el consentiment previ de l'usuari expressat per escrit.

Tot usuari que hagi facilitat les dades personals a través del lloc web Hermes Editora General, S. A. o de qualsevol dels seus segells editorials té dret, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, a l'accés, la rectificació, la cancel.lació i l'oposició d'aquestes dades.

Per a exercir aquest dret, ho haurà de comunicar per escrit a Hermes Editora General, S. A., carrer de Pau Claris 184, 08037 Barcelona, Espanya.

Hermes Editora General, S. A. Carrer de Pau Claris 184, 08037 Barcelona CIF A-60.844.883 Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 130, tom 28.147, full 131.815, insc. 1a Tel. 93 496 14 00 Fax. 93 487 55 35 Correu electrònic: hermes@hermeseditora.com

Registre d'adreces IP

Hermes Editora General, S. A. registra adreces IP. Les adreces IP són importants per fer un seguiment de la sessió d'un usuari. Això dóna a Hermes Editora General, S. A. una idea de quines parts del nostre lloc web estan visitant els usuaris. No establim enllaços entre les adreces IP i cap dada que permeti fer una identificació personal dels usuaris. Això significa que, tot i que es faci un seguiment de la vostra sessió, aquesta romandrà totalment en l'anonimat.

Acceptació dels termes

Si l'usuari utilitza els serveis que ofereix el lloc de Hermes Editora General, S. A. www.dominiosecundaria.com /www.dominioprimaria.com/, significa que ha llegit, ha entès i accepta de manera expressa els termes que s'han exposat abans. Així mateix, s'entendrà que cada vegada que l'usuari accedeixi al lloc, accepta de manera expressa les normes de privacitat vigents. Si no hi està d'acord, l'usuari no ha de proporcionar cap tipus d'informació personal, ni utilitzar el servei perquè no hi està autoritzat.

Copyright 2011 Hermes Editora General, S. A. Tots els drets reservats
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D'acord amb la normativa vigent de seguretat de dades personals, les dades facilitades voluntàriament pels usuaris del lloc web Hermes Editora General, S. A. que accedeixin als seus serveis passaran a formar part dels fitxers automatitzats, amb la finalitat d'informar els usuaris de qualsevol modificació que es faci en el servei i comunicar-los les ofertes que els puguin interessar, llevat d'indicació expressa en sentit contrari.

Les dades personals no es comunicaran ni se cediran a tercers en cap cas, si no és amb el consentiment previ de l'usuari expressat per escrit.

Tot usuari que hagi facilitat les dades personals a través del lloc web Hermes Editora General, S. A. o de qualsevol dels seus segells editorials té dret, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, a l'accés, la rectificació, la cancel.lació i l'oposició d'aquestes dades.

Per a exercir aquest dret, ho haurà de comunicar per escrit a Hermes Editora General, S. A., carrer de Pau Claris 184, 08037 Barcelona, Espanya.

Hermes Editora General, S. A. Carrer de Pau Claris 184, 08037 Barcelona CIF A-60.844.883 Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 130, tom 28.147, full 131.815, insc. 1a Tel. 93 496 14 00 Fax. 93 487 55 35 Correu electrònic: hermes@hermeseditora.com

Registre d'adreces IP

Hermes Editora General, S. A. registra adreces IP. Les adreces IP són importants per fer un seguiment de la sessió d'un usuari. Això dóna a Hermes Editora General, S. A. una idea de quines parts del nostre lloc web estan visitant els usuaris. No establim enllaços entre les adreces IP i cap dada que permeti fer una identificació personal dels usuaris. Això significa que, tot i que es faci un seguiment de la vostra sessió, aquesta romandrà totalment en l'anonimat.

Acceptació dels termes

Si l'usuari utilitza els serveis que ofereix el lloc de Hermes Editora General, S. A. www.dominiosecundaria.com /www.dominioprimaria.com/, significa que ha llegit, ha entès i accepta de manera expressa els termes que s'han exposat abans. Així mateix, s'entendrà que cada vegada que l'usuari accedeixi al lloc, accepta de manera expressa les normes de privacitat vigents. Si no hi està d'acord, l'usuari no ha de proporcionar cap tipus d'informació personal, ni utilitzar el servei perquè no hi està autoritzat.

Copyright 2011 Hermes Editora General, S. A. Tots els drets reservats
ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Hermes Editora General, S. A. U. posa a disposició dels seus usuaris en aquest lloc un conjunt de continguts per a les àrees de Primària, així com diversos serveis l'ús dels quals està subjecte als termes i les condiciones que conté aquest document. El fet d'accedir a aquest lloc implica que accepteu totes i cadascuna d'aquestes condicions d'ús. Hermes Editora General, S. A. U. es reserva el dret de modificar periòdicament aquestes condiciones si ho creu convenient. L'ús que feu d'aquest lloc sempre estarà subjecte a les condiciones d'ús més recents que estiguin incloses en el lloc mateix en el moment d'utilitzar-lo. L'ús de qualsevol material o servei que contingui aquest lloc es farà segons les normes i les condiciones específiques de cada material o servei, a més a més de les normes que contenen aquestes condiciones d'ús.
L' incompliment de qualsevol de les condicions d'ús implica l'acabament immediat de la vostra autorització per utilitzar-lo.

DRETS DE PROPIETAT

Els materials i els serveis accessibles en aquest lloc estan protegits per copyright, drets d'autor i propietat, i/o per les normes legals que garanteixen la propietat intel.lectual, de manera que qualsevol ús no autoritzat d'aquests materials o serveis pot implicar una violació d'aquestes lleis. Excepte pel que aquí s'indiqui expressament, ni Hermes Editora General, S. A. U. ni els seus proveïdors us garanteixen de manera explícita o implícita cap dret sobre qualsevol patent, copyrights, drets de marques o informació de negocis confidencial pel que fa als materials o els serveis.

ÚS DE LA INFORMACIÓ DEL LLOC

Excepte que s'indiqui una altra cosa en un lloc diferent d'aquest lloc, està permès veure la informació disponible sempre que es faci segons les condicions següents:

1. La persona que accedeixi als espais subjectes a prèvia llicència d'ús ha de fer-ho estant autoritzada.
2. Hermes Editora General, S. A. U. es reserva el dret de revocar en qualsevol moment l'ús d'aquests lloc i per tant deixar de ser accessible immediatament.

Tots els elements d'aquest lloc estan protegits por les lleis referents al dret de propietat i no es poden copiar ni plagiar, ni en part ni totalment.

GARANTIES I LIMITACIONS

Excepte el que assenyali expressament un acord escrit entre vosaltres i Hermes Editora General, S. A. U., o el que no sigui aplicable por llei, tots els materials i els serveis d'aquest lloc es faciliten «així mateix», sense cap mena de garantia, ni explícita ni implícita, incloent-hi, però no limitant, les garanties implícites de comerciabilitat, adequació a finalitats particulars o no-incompliment.

De manera il.limitada, Hermes Editora General, S. A. U. no es fa responsable ni facilita cap garantia sobre:

(1) que els serveis i els productes satisfacin les vostres necessitats. (2) que els serveis i els materials estiguin disponibles sense interrupció, siguin oportuns, segurs, o estiguin lliures d'errors. (3) que els resultats que pugueu obtenir de fer-los servir siguin eficaços, exactes i precisos (4) que la qualitat de tots els productes o serveis obtinguts en aquest lloc sigui la que espereu.

Aquest lloc pot contenir errors tècnics o d'algun altre tipus, inexactituds o errors tipogràfics. Hermes Editora General, S. A. U. podrà fer en qualsevol moment i sense un avís previ canvis en els materials o els serveis d'aquest lloc. Els materials i els serveis d'aquest lloc poden no estar al dia sense que Hermes Editora General, S. A. U. assumeixi l'obligació de mantenir-los actualitzats.

En cap cas ni Hermes Editora General, S. A. U. ni els seus proveïdors seran responsables davant vostre o de terceres parts per qualsevol deteriorament de qualsevol tipus, directe o indirecte, especial, incidental, o conseqüent, incloent-hi, però no limitant, els danys resultants de la pèrdua de dades o beneficis, independentment que Hermes Editora General, S. A. U. hagi avisat o no d'aquests riscos en l'ús dels productes o els serveis d'aquest lloc, ni en els d'altres companyies que s'esmentin aquí.

Aquest lloc conté enllaços amb llocs a Internet d'altres companyies que no estan sota el control de Hermes Editora General, S. A. U. Hermes Editora General, S. A. U. no és responsable dels altres llocs als quals vosaltres pugueu accedir des del lloc web inicial on es troben el conjunt de continguts. Per això, si decidiu visitar aquests llocs ho feu sota el vostre risc i responsabilitat, sense que Hermes Editora General, S. A. U. assumeixi cap mena de responsabilitat per la seguretat o l'exactitud de cap informació, dades, opinions, consells o manifestacions d'aquests llocs, ni per la qualitat dels productes o els serveis que s'ofereixin en aquests llocs. Hermes Editora General, S. A. U. inclou els vincles amb aquests llocs com un servei pràctic, però això no implica de cap manera que Hermes Editora General, S. A. U. garanteixi o accepti cap tipus de responsabilitat pel que fa al contingut o l'ús d'aquests llocs.

Copyright © 2011 Hermes Editora General, S. A. Tots els drets reservats.